آپاراتwhatsappاینستاگرام

ساری

داروخانه دکتر ميري
 • خ قارن بعد از بانک ملي
 • 33324235
داروخانه دکتر بهبودي
 • ميدان راه آهن بلوار ارتش
 • 33305355
داروخانه امين
 • خيابان پاسداران روبروي بيمارستان بوعلي
 • 33340790
داروخانه دکتر ناظري
 • بلوارخزر-کوي طبرستان-ميدان طبرستان
 • 33112530
داروخانه وفا
 • خ قارن روبروي کوچه برق
 • 33326823
داروخانه دکتر شهابي نژاد
 • ميدان خزرروبروي ششصد دستگاه
 • 33216537
داروخانه دکتر شيرازي
 • بلوار فرح آباد روبروي600دستگاه
 • 33213169
داروخانه دکتر خالقي
 • خيابان فرهنگ بين خ توکل و 15خرداد
 • 33252155

چالوس

داروخانه دکتر غفاري
 • خيابان امام
 • 52226317
داروخانه دکتر نوري
 • خ گلسرخي روبروي ساختمان پزشکان
 • 52225031
داروخانه دکتر سام
 • خ 17 شهريور-نرسيده به ميدان مخابرات
 • 52225666

آمل

داروخانه سلامت
 • خ امام خميني بين آفتاب16و18پلاک225
 • 44272748
داروخانه دکتر حسينيان
 • خيابان هراز قبل از آفتاب 15
 • 44222212
داروخانه دکتر اسدي
 • خ هراز آفتاب 2
 • 44298958

نور

داروخانه دکتر فلاح زاده
 • ميدان امام خميني جنب بانک رفاه
 • 44529929
داروخانه دکتر حيدرنژاد
 • ميدان امام

رامسر

داروخانه دکتر شجاعي
 • خيابان شهيد مطهري
 • 55228921

نشتارود

داروخانه دکتر مهر آذين
 • روستاي کترا روبروي بانک صادرات
 • 54352440

محمودآباد

داروخانه دکتر لطيفي
 • خيابان امام - جنب سينماسابق-بين نسيم 1و3

تنکابن

داروخانه کيميا
 • خرم آبادروستاي لتاک ميدان کوه نورد
 • 54240667

فریدونکنار

داروخانه دکتريزدان نجات
 • کيلومتر13جاده محمودآباد-فريدونکنار-روستاي ملاکلا-صدمترقبل از ورودي روستا-پلاک896
 • 44823782

نوشهر

داروخانه دکتر حاجي اشرفي
 • کيلومتر5جاده نوشهربه رويان-روستاي مزگاه
 • 58564881

بابل

داروخانه دکتر داودي
 • ميدان کارگر جنب بانک ملت
 • 3220785

قائمشهر

داروخانه دکتر اسدالله پور
 • سه راه جويبار مجتمع درياي نور
 • 42222413

بهشهر

داروخانه دکتر حسني
 • خ امام جنب بانک مسکن
 • 34520774