آپاراتwhatsappاینستاگرام
داروخانه دکتر کاظمي
 • بهمني نرسيده به سه راه امام زاده کوچه مهر 20 داروخانه دکتر کاظمي
 • 33660005
داروخانه دکتر ايزدپناه
 • بهمني ميدان بهمني
 • 33454307
داروخانه ابوريحان
 • چغادک خيابان امام خميني جنب کلينيک کوثر داروخانه ابوريحان
 • 33423006
داروخانه ایثار
 • خيابان توحيد بعد از فروشگاه مطاف
 • 33446681
داروخانه دکتر واحدي
 • خيابان امام - روبروي بانک کشاورزي - داروخانه دکتر واحدي
 • 33532559
داروخانه دکتر شجاعت
 • ميدان امام خميني ابتداي خيابان بيسيم
 • 33561288
داروخانه دکتر آهنگي
 • خ امام روبرو بسيج
 • 33535734
داروخانه دکتر ارشدي
 • بهمني خيابان بهمني نبش کوچه 7 بهمن
 • 33432039

برازجان

داروخانه دکترعلي زاده
 • خ چمران ابتداي خيابان ماحوزي روبروي درمانگاه فرهنگيان
 • 34232997
داروخانه دکتر جان احمدي
 • خيابان طالقاني -روبروي درمانگاه 17 شهريور
 • 34259231
داروخانه دکتر محتشمي
 • ميدان شهيد چمران داروخانه دکتر محتشمي
 • 34222500

عسلویه

داروخانه دکتر آذري کيا
 • خيابان مسجد جامع بعد از بانک صادرات داروخانه دکتر آذري کيا
 • 37266737