آپاراتwhatsappاینستاگرام

سنندج

داروخانه دکتر گزاني
 • چهار راه کشاورز روبروي بيمارستان بعثت
 • 33228557
داروخانه دکتر اکبري
 • خيابان شهيد تعريف پايين تر از کلينيک شهيد قاضي
 • 33288913
داروخانه دکتر نادري
 • خيابان حافظ پايين تر از بانک صادرات
 • 33624388
داروخانه دکتر کاوه اردلاني
 • لوار سيد قطب نبش کوچه معاذي
 • 33228973

سقز

داروخانه دکترايوز
 • خيابان دانشگاه روبروي دادگستري
 • 36246289
داروخانه روزانه دکتر صالحي
 • ميدان جمهوري پاساژ مهري سمت چپ مغازه آخر
 • 36227416
داروخانه دکتر جلالي
 • ابتداي خيابان جمهوري ساختمان پزشکان ضرغامي
 • 36215700

بیجار

داروخانه دکتر کاميار
 • خيابان شهداي شمالي نرسيده به درب بازار
 • 38223375

مریوان

داروخانه رستميان
 • خيابان سيدقطب جنب مدرسه 23تير

دیواندره

داروخانه بيمارستان امام خميني
 • خيابان امام خميني-خيابان شهيدباقري-روبروي فرمانداري
 • 38720113